AlmenGIS Offentlig

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum. Her får boligorganisationer og kommuner et geografisk overblik over almene boligafdelinger og bygninger, samt egne aktive sager. Almen Offentlig er en adgang, hvor brugere uden NemID-login også får adgang til en række af systemets informationer om det almene Danmark.

Hvad er AlmenGIS Offentlig?

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum.

AlmenGIS Offentlig har til formål at give alle interesserede i den almene boligsektor et geografisk overblik over almene boligafdelinger og deres byggeafsnit og bygninger.

Alle kan tilgå AlmenGIS uden brug af login.

Hvad kan du finde med AlmenGIS Offentlig?

I AlmenGIS Offentlig findes der offentlige tilgængelige informationer om de almene boligafdelinger. Dette er informationer som:

  • Boligtyper
  • Boligarter
  • LBF nr.
  • Matrikler
  • Skæringsdato
  • BBR-arealer
  • Lokalplaner mv.

Hvad er forskellen på ’AlmenGIS’ og ’AlmenGIS Offentlig’?

Alle kan tilgå AlmenGIS Offentlig uden brug af login. I AlmenGIS Offentlig findes der kun offentlige tilgængelige informationer om de almene boligafdelinger og bygninger.

I AlmenGIS findes informationer, som kun kan tilgås af medarbejdere i kommuner og boligorganisationer. Her kan en kommunal medarbejder fx få et geografisk sagsoverblik over kommunens egne aktive sager i Landsbyggefonden.

I AlmenGIS kan en medarbejder fra kommunen også lave og gemme flere favoritlister i sin brugerprofil. Det er således nemt at finde tilbage til et tidligere brugt kortudsnit i AlmenGIS, uanset hvilken browser eller computer man bruger.

Søger du yderligere information?

Ønsker du at dykke ned i specifikke faginformationer, så tilbyder løsningen en nem linkovergang til Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsværktøjer.

Her kan du også finde offentligt tilgængelige kortløsninger og registre, fx til skråkort, Plandata.dk og BBR.

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Særlig Driftsstøtte, Anita Pedersen, 3376 2114.

 

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.

Se mere

Hent brugervejledning og datagrundlag for AlmenGIS Offentlig