AlmenGIS

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum. Her får boligorganisationer og kommuner et geografisk overblik over almene boligafdelinger, samt egne aktive sager.

Hvad er AlmenGIS?

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum.
Med AlmenGIS kan boligorganisationer og kommuner et geografisk overblik over almene boligafdelinger og egne aktive sager i Landsbyggefonden.

Hvad kan du finde med AlmenGIS?

Følgende sager kan ses i løsningen:

 • Renoveringsstøtte
 • Infrastruktur
 • Kapitaltilførsel
 • Regnskabsgennemgang
 • Huslejestøtte
 • Boligsocial indsats

AlmenGIS viser alle regnskabsgennemgange fra 2018 og frem under den pågældende boligorganisation. Der vises således både aktive og lukkede for denne sagstype.

Søger du mere information?

Selvbetjeningsløsningen formidler udvalgte informationer om de enkelte boligafdelinger og byggeafsnit på en enkel og overskuelig måde. Dette er informationer som:

 • Boligtyper
 • Boligarter
 • Skæringsdato
 • Lokalplaner mv.

Løsningen tilbyder en nem linkovergang til Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsværktøjer, samt en række offentligt tilgængelige kortløsninger og registre, fx til skråkort, Plandata.dk og Tingbogen.

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Særlig Driftsstøtte, Anita Pedersen, 3376 2114.

Hvad er AlmenGIS?

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum.
Med AlmenGIS kan boligorganisationer og kommuner et geografisk overblik over almene boligafdelinger og egne aktive sager i Landsbyggefonden.

Hvad kan du finde med AlmenGIS?

Følgende sager kan ses i løsningen:

 • Renoveringsstøtte
 • Infrastruktur
 • Kapitaltilførsel
 • Regnskabsgennemgang
 • Huslejestøtte
 • Boligsocial indsats

AlmenGIS viser alle regnskabsgennemgange fra 2018 og frem under den pågældende boligorganisation. Der vises således både aktive og lukkede for denne sagstype.

Søger du mere information?

Selvbetjeningsløsningen formidler udvalgte informationer om de enkelte boligafdelinger og byggeafsnit på en enkel og overskuelig måde. Dette er informationer som:

 • Boligtyper
 • Boligarter
 • Skæringsdato
 • Lokalplaner mv.

Løsningen tilbyder en nem linkovergang til Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsværktøjer, samt en række offentligt tilgængelige kortløsninger og registre, fx til skråkort, Plandata.dk og Tingbogen.

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Særlig Driftsstøtte, Anita Pedersen, 3376 2114.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.

Se mere

Hent brugervejledningen og datagrundlag
Se mere/mindre
Se webinar om AlmenGis
Se mere/mindre