AlmenGIS

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum. Her får boligorganisationer og kommuner et geografisk overblik over almene boligafdelinger og bygninger, samt egne aktive sager.

Hvad er AlmenGIS?

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum. Med AlmenGIS kan boligorganisationer og kommuner et geografisk overblik over almene boligafdelinger og bygninger samt egne aktive sager i Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har tillige udviklet en offentligt tilgængelig portal, hvor du uden login med NemID kan se et væld af detaljer for alle landets almene boliger. 

Hvad kan du finde med AlmenGIS?

Følgende sager kan ses i løsningen:

 • Renoveringsstøtte
 • Infrastruktur
 • Kapitaltilførsel
 • Regnskabsgennemgang
 • Huslejestøtte
 • Boligsocial indsats

AlmenGIS viser alle regnskabsgennemgange fra 2018 og frem under den pågældende boligorganisation. Der vises således både aktive og lukkede for denne sagstype.

Hvad er forskellen på ’AlmenGIS’ og ’AlmenGIS Offentlig’?

Alle kan tilgå AlmenGIS Offentlig uden brug af login. I AlmenGIS Offentlig findes der kun offentlige tilgængelige informationer om de almene boligafdelinger.

I AlmenGIS findes informationer, som kun kan tilgås af medarbejdere i kommuner og boligorganisationer. Her kan en kommunal medarbejder fx få et geografisk sagsoverblik over kommunens egne aktive sager i Landsbyggefonden.

I AlmenGIS kan en medarbejder fra kommunen også lave og gemme flere favoritlister i sin brugerprofil. Det er således nemt at finde tilbage til et tidligere brugt kortudsnit i AlmenGIS, uanset hvilken browser eller computer man bruger.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.

Søger du mere information?

Selvbetjeningsløsningen formidler udvalgte informationer om de enkelte boligafdelinger, byggeafsnit og byggeafsnit på en enkel og overskuelig måde. Dette er informationer som:

 • Boligtyper
 • Boligarter
 • Skæringsdato
 • BBR-arealer  
 • Lokalplaner mv.

Løsningen tilbyder en nem linkovergang til Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsværktøjer, samt en række offentligt tilgængelige kortløsninger og registre, fx til skråkort, Plandata.dk og Tingbogen.

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Særlig Driftsstøtte, Anita Pedersen, 3376 2114.

Se mere

Hent brugervejledning og datagrundlag for AlmenGIS

Hent brugervejledning og datagrundlag for AlmenGIS Offentlig

Se webinar om AlmenGIS