Boligportalen DanmarkBolig.dk

DanmarkBolig.dk er en landsdækkende portal for den almene sektor. Søg blandt landets almene boliger ud fra ventetider, geografi, priser etc.

Velkommen til DanmarkBolig.dk

LogoDanmarkBolig.dk er oprettet ved lov og er nu lanceret i en ny forbedret udgave, som bygger på data fra Huslejeregistret. Alle indberetninger til DanmarkBolig.dk foregår således via Huslejeregistret.

Handicapbolig.dk er blevet integreret i den nye portal sammen med opgørelsen af de ledige boliger mv.

 

Hvad kan du bruge portalen til?

DanmarkBolig.dk er en landsdækkende webportal for den almene sektor. Her er det muligt at søge blandt alle landets 550.000 almene boliger ud fra en række søgekriterier, blandt andet ventetider, geografi og priser.

Portalen videreformidler ønsker om opskrivning til den pågældende boligorganisation. Indberetninger til portalen er obligatoriske for boligorganisationerne.

Huslejeoplysninger vedrørende alle almene boliglejemål videregives til Udbetaling Danmark, som fra 1. marts 2013 har overtaget det meste af administrationen af den individuelle boligstøtte fra kommunerne. 

 

Ordforklaringer

Handicapbolig

Særlig portalafdeling vedrørende tilgængelighed og handicapegnethed. Denne er nu en del af www.danmarkbolig.dk.

Sådan retter du evt. fejl på DanmarkBolig

Hvis du opdager fejl på DanmarkBolig portalen, kan du bruge guiden nedenfor til fejlretning. 

Husk at portalen bygger på data fra Huslejeregistret og alle rettelser skal således foretages via Huslejeregistret. 

Hvis I overfører data automatisk fra jeres eget administrationssystem til Huslejeregistret, skal I være opmærksomme på, at det sandsynligvis er i jeres eget system, en evt. fejl skal rettes. Hvis I indberetter manuelt til Huslejeregistret, skal fejlen rettes ved at logge på Huslejeregistret. 

I er meget velkomne til at tage kontakt til Huslejeregistret, hvis I er i tvivl om, hvordan en fejl skal rettes. 

Vejledning: Rettelse af fejl på DanmarkBolig

Tjek af opskrivningsflow (= hvordan den boligsøgende ledes videre fra DK Bolig)

OPSKRIVNINGSFLOW

I kan ved hjælp af opskrivningsaftaler i Huslejeregisteret bestemme, hvordan boligsøgende fra portalen skal tage kontakt til jer (se særskilt vejledning om oprettelse af opskrivningsaftaler). 

 • Hvis I ikke har indberettet et specifikt link (URL) på boligen i Huslejeregisteret eller har oprettet opskrivningsaftaler, anvendes i stedet de kontaktoplysninger, som ligger i LBF stamdata.
 • Hvis LBF stamdata indeholder adressen på boligorganisationens hjemmeside, bliver boligsøgende sendt videre til denne.
 • Hvis der ikke er opgivet en hjemmeside i LBF stamdata, kan den boligsøgende i stedet kontakte jer via e-mail.
 • Hvis hverken hjemmeside eller e-mail er registreret, oplyses den boligsøgende om jeres telefonnummer.       

SÅDAN TESTER DU:

 1. Find alle dine boliger ved at bruge filteret ”Boligorganisationer og opskrivningssamarbejder”. 
 2. Vælg eventuelt først region – herefter fremgår kun de boligorganisationer, udlejnings- og opskrivningssamarbejder i den valgte region under ”Vælg boligorganisation”.
 3. Klik på din boligorganisation og afslut med ”Vis resultater”.

 4. Gå ind på en af boligerne og klik på linket i den blå kasse med teksten "Skriv mig op ved udlejer”.

Herfra bliver du – afhængig af hvordan opskrivning er oprettet – sendt videre til: 

 • det indberettede link på boligen i Huslejeregistreret.
 • hjemmeside for det indberettede udlejnings- eller opskrivningssamarbejde, hvis der er oprettet en aftale på organisations- eller afdelingsniveau.
 • jeres hjemmeside, hvis I har en sådan. Vær i den sammenhæng opmærksom på, om linket til hjemmesiden rammer opskrivningssiden.
 • en kontaktformular, som sendes til jeres e-mailadresse. 
 • eller hvis I hverken har hjemmeside eller e-mail, vil brugeren se jeres telefonnummer.

Hvis den boligsøgende skal sendes videre til jeres hjemmeside, kan du selv teste, at man faktisk rammer den rigtige side, når man klikker på "Til udlejers hjemmeside". Ved at angive et specifikt link på boligen sendes den boligsøgende direkte videre til den relevante opskrivningsside på jeres hjemmeside, og derved kan den boligsøgende let gennemføre en opskrivning.

Hvis den boligsøgende skal kontakte jer via en e-mailadresse, vil der ved klik på ”Til udlejers hjemmeside” blive vist en kontaktformular. Når kontaktformularen er udfyldt, trykkes på ”Send til udlejer”, og formularen vil blive sendt til den e-mailadresse, som findes i LBF stamdata.SÅDAN RETTER DU:

Hvis I ikke har oprettet link til boligen i Huslejeregisteret eller oprettet en opskrivningsaftale, tager opskrivningsprocessen som nævnt udgangspunkt i jeres kontaktoplysninger i LBF stamdata. Hvis I ønsker at ændre opskrivningsprocessen, skal I oprette en opskrivningsaftale i Huslejeregisteret.

Du kan oprette opskrivningsaftaler på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk

Hvis du anvender opskrivningsaftaler, kan opskrivningsprocessen variere for hver boligtype (familie-, ungdoms- og ældrebolig), så du bør teste opskrivningsaftalen for hver boligtype. 

Hvis der er oprettet særlige opskrivningsaftaler for en eller flere afdelinger, bør testen gennemføres i hver af disse afdelinger (læs mere i vejledning om oprettelse af opskrivningsaftaler).

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Tjek af tomgange (= boliger, der vises som ledige på portalen)

TJEK TOMGANGE

Boliger, der aktuelt står som tomgange i Huslejeregisteret, bliver vist som ledige på portalen. Når der sættes en slutdato på tomgangen i Huslejeregisteret, fremgår boligen ikke længere som ledig på portalen.

SÅDAN TESTER DU:  

 1. Find alle dine boliger ved at bruge filteret ”Boligorganisationer og opskrivningssamarbejder” (Se punkt a under "Test af opskrivningsproces. Sådan tester du").
 2. Klik på ”Ledige boliger” i filteret ”Ledighed”. 
 3. Tjek at alle de viste ledige boliger faktisk er tomgangsledige og klar til indflytning. 


 
SÅDAN RETTER DU: 

Hvis du opdager en fejl i de ledige boliger, kan det skyldes en af nedenstående situationer:

En bolig, som allerede er udlejet, vises som ledig på portalen. Forklaring og løsning er:   

 • Den nye lejer er endnu ikke indberettet.
 • Tjek at overførslen til Huslejeregisteret kører, hvis I bruger automatisk indberetning. 
 • Hvis I indberetter manuelt, gå på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk og indberet den nye lejer.
 • En indberettet opsigelse i Huslejeregistreret er blevet trukket tilbage.

En bolig, som er under renovering eller anvendt til genhusning, vises som ledig på portalen. Forklaring og løsning er:

 • Boligen er fejlagtigt indberettet som tomgangsledig i Huslejeregisteret.
 • Den skal genindberettes med anvisningstype 10 ”Ingen lejer”, så den ikke længere tælles med som tomgangsledig. 

Hvis du oplever andre typer af fejl eller problemer, kontakt LBF på lbf@lbf.dk for hjælp til at løse problemet.

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Tjek af fleksibel udlejning (= boliger, der vises under ”Kom foran i køen”)

TJEK FLEKSIBEL UDLEJNING

SÅDAN TESTER DU:  

 1. Find alle dine boliger ved at bruge filteret ”Boligorganisationer og opskrivningssamarbejder” (Se punkt a under "Test af opskrivningsproces. Sådan tester du").
 2. Klik på filteret ”Ledighed”. Under ”Kom foran i køen” kan du se de syv udvalgte scenarier for fleksibel udlejning. 
 3. Sæt flueben ud for det enkelte scenarie for at se de boliger, som er omfattet.
 4. Tjek at boliger omfattet af kriterier for fleksibel udlejning fremgår korrekt.


SÅDAN RETTER DU: 

Hvis der er aftaler om fleksibel udlejning, som endnu ikke fremgår af portalen, kan du indberette dem til Huslejeregisteret på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk.

Hvis aftalen gælder for alle boliger i boligorganisationen, skal du oprette den under fanebladet Boligorganisation - vælg menupunktet ”Anvisningsaftaler”.

Vær opmærksom på, at knappen til at oprette en ny anvisningsaftale er i nederste højre hjørne.  Hvis en anvisningsaftale kun skal gælde for en eller flere afdelinger, skal den i stedet oprettes under den/de relevante afdelinger. 


 

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Tjek af handicap-oplysninger (= boliger vist under 'Handicapvenlighed')

TJEK HANDICAP-OPLYSNINGER

Boligorganisationen bedes være særlig opmærksom på, om der er foretaget indberetning af relevante handicap-oplysninger, og at disse vises på portalen.

Hvis I allerede har foretaget handicapregistrering af jeres boliger i Huslejeregisteret eller på handicapbolig.dk, bør disse oplysninger være at finde på DanmarkBolig portalen.

SÅDAN TESTER DU:

a. Find alle dine boliger ved at bruge filteret ”Boligorganisationer og opskrivningssamarbejder" (Se punkt a under ”Test af opskrivningsproces. Sådan tester du”).
b. Sæt filteret ”Handicapvenlighed” til og vælg handicap. Hvis der ingen resultater vises, kan det skyldes en fejl.

SÅDAN RETTER DU: 

Fejlbeskrivelse: Du ved at der allerede findes handicapregistreringer på jeres boliger i Huslejeregisteret, men oplysningerne vises ikke på portalen.

Forklaring og løsning:
Handicapregistreringen skal være tilknyttet den enkelte bolig for, at registreringen vises på portalen. Tjek Huslejeregisteret for at se, om boligerne har tilknyttet handicapregistrering.

1. Gå ind på listen over afdelingens boliger og vælg afdeling.
2. Klik på ”’Vis udlejningssituation/vis boligudgift”.
3. Den tilknyttede handicapregistrering vises i kolonnen ”Handicap”.


Hvis kolonnen ”Handicap” er tom, skal boligerne have tilknyttet handicapregistreringen.

Tilknytningen af handicapregistreringen foretages i klienten på den enkelte bolig under ”Generelt om boligen” - punktet ”Handicapoplysninger”.

Husk: Du kan benytte masseredigering, hvis du ønsker at knytte den samme handicapregistrering til flere boliger på én gang. Du udvælger boliger til masseredigering ved at krydse dem af på boliglisten (se afkrydsningsboksene på boliglisten, punkt 4 på illustrationen ovenfor), og trykke på knappen "Rediger generelt om boligerne'' i nederste højre hjørne af skærmen.

Hvis du er i tvivl om indholdet af en registrering, skal du gå ind på den pågældende afdeling. Her finder du i venstre side menupunktet ”Handicapoplysninger”:Her finder du en liste over alle de handicap-registreringer, som er foretaget på afdelingen. Handicap-registreringen er altid knyttet til et bestemt byggeafsnit.

Hvis du klikker på linjen, kan du se indholdet af den pågældende handicap-registrering:


Fejlbeskrivelse: Der findes ikke nogen handicapregistrering på boligerne.

Forklaring og løsning:
• Hvis der ikke eksisterer handicapregistreringer på boligerne, kan de indberettes på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk (menupunktet ”Handicapoplysninger” under den relevante afdeling).
• Hvis du er i tvivl om, hvordan oplysningerne indberettes, kan du hente hjælp i guiden i afsnit 7.5 i brugervejledning ved at logge på https://huslejeregister.danmarkbolig.dk/.

Ordforklaringer

Handicapbolig

Særlig portalafdeling vedrørende tilgængelighed og handicapegnethed. Denne er nu en del af www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.