Boligsociale Data

Målingerne, du finder her, giver en karakteristik af boligområdets udfordringer. Det samlede billede, der tegnes kan - i boligsocial sammenhæng - ses som en ”temperaturmåling” for området.

Tag temperaturen på boligområdet

Samtlige boligsociale indsatser med støtte fra Landsbyggefondens 2019-26-midler samt 2015-18-midler vil blive målt på en række udvalgte socioøkonomiske indikatorer relateret til politiske målsætninger om øget tryghed og brud med negativ social arv.

Som redskab for monitorering af disse målinger har Landsbyggefonden udviklet portalen Boligsociale Data.

Målingerne giver en karakteristik af udfordringer i boligområdet, herunder de målgrupper i boligområdet, som den boligsociale indsats skal skabe forandringer for. Det samlede billede, som målingerne tegner, kan således - i boligsocial sammenhæng - ses som et udtryk for en ”temperaturmåling” for området.

Et redskab til bestyrelsesarbejde

Landsbyggefondens Boligsociale Data stilles til rådighed for medlemmer af bestyrelser for boligsociale indsatser, herunder medarbejdere i boligorganisationer og kommuner, som har til opgave at sekretariatsbetjene bestyrelserne.

Login på portalen kræver en NemID-medarbejdersignatur, hvor den LRA-ansvarlige i kommunen/boligorganisationen har tildelt LÆSE-rettigheder til medarbejderen.

Dette indebærer samtidig, at ansvaret for at administrere rettighederne for personer, som træder ind eller ud af en bestyrelse, ligger lokalt hos kommunen/boligorganisationen.

Data i portalen stammer fra Danmarks Statistik og vil blive opdateret to gange årligt. For yderligere definitioner, beskrivelser og forudsætninger henvises til datagrundlag og brugervejledning, som kan downloades her på siden.

Hent yderligere information her