Det Centrale Almene Bygningsregister - DCAB

OBS: Fredag den 16. april vil det i tidsrummet ca. 11.30-13.00 ikke være muligt at tilgå DCAB, da der sker opdatering af systemet.

--

 

Fristen for boligorganisationernes udfyldelse og fremsendelse af interviewskemaer, herunder upload af tegningsmaterialer mv., er forlænget til og med 18. april 2021. Det gælder både for indberetning via den manuelle udfyldelse på webbrugerfladen og via API (webservice).  

Fristforlængelsen gælder ligeledes indberetning af PPV-planer. Det gælder både for indberetning via boligorganisationernes ERP-systemer (via en webservice), eller ved manuel indtastning i en webbrugerflade i DCAB. 

--

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

OBS: Fredag den 16. april vil det i tidsrummet ca. 11.30-13.00 ikke være muligt at tilgå DCAB, da der sker opdatering af systemet.

--

 

Fristen for boligorganisationernes udfyldelse og fremsendelse af interviewskemaer, herunder upload af tegningsmaterialer mv., er forlænget til og med 18. april 2021. Det gælder både for indberetning via den manuelle udfyldelse på webbrugerfladen og via API (webservice).  

Fristforlængelsen gælder ligeledes indberetning af PPV-planer. Det gælder både for indberetning via boligorganisationernes ERP-systemer (via en webservice), eller ved manuel indtastning i en webbrugerflade i DCAB. 

--

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).