Det Centrale Almene Bygningsregister - DCAB

OBS: Fredag den 2. juli kl. ca. 10.00 og ca. 1 time frem vil DCAB ikke være tilgængeligt, da der sker en opdatering af systemet.

---

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).