Det Centrale Almene Bygningsregister - interviewskema

Her kan du udfylde og indberette interviewskema til brug for ekstern granskning.

Her kan du som boligorganisation udfylde og indberette interviewskema med informationer om afdelinger og bygningstyper til brug for den eksterne granskning.

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

Hvad skal indberettes - og hvornår skal det ske?

Boligorganisationerne skal senest 1. december 2020 udfylde og indberette interviewskemaerne med informationer om:

  • Kontaktperson i boligorganisationen for den enkelte afdeling.
  • Antal bygningstyper i den enkelte afdeling.

Boligorganisationerne skal senest 18. april 2021 udfylde og indberette interviewskemaerne bl.a. med informationer om:

  • Oprette og navngive bygningstyper, og tilknytte bygningerne til de oprettede bygningstyper
  • Indbygningsår for de 20 udvalgte bygningsdele for hver bygningstype.
  • Oplysninger om tegningsmateriale mv.
  • Upload af relevant tegningsmateriale mv.

Hvis man har angivet forkert antal bygningstyper efter indsendelse af del 1, så er der mulighed for tilretning ved kontakt til Landsbyggefonden.

Hvis man har behov for at få ændret kontaktoplysninger efter indsendelse af del 1, så er der mulighed for tilretning ved kontakt til Landsbyggefonden.

Hvis en bygning er registeret forkert, skal man kontakte Landsbyggefonden.

Kontakter i Landsbyggefonden er Rasmus Kofoed Pedersen, rkp@lbf.dk, 3376 2121, og Henning Kjær Rasmussen, hkr@lbf.dk, 3376 2128.

Interviewskemaet tilgås med NemID medarbejdersignatur, hvor der er oprettet særskilte rettigheder til boligorganisationer, som skal tildeles den enkelte medarbejders NemID.

Læs mere i de forskellige LBF-Orienterer der er sendt ud.

Få hjælp og vejledning i de forskellige vejledningsmaterialer, der findes nedenfor.

Mere om baggrunden

Til brug for det videre arbejde med den eksterne granskning har Landsbyggefonden udviklet et digitalt interviewskema.

Boligorganisationerne skal heri udfylde og indberette oplysninger til Landsbyggefonden om den enkelte afdeling og de forskellige bygningstyper, der er i afdelingen.

De udfyldte interviewskemaer er en forudsætning for, at granskningen mv. kan påbegyndes.

Læs mere om granskning, DCAB, interviewskema mv. her: https://lbf.dk/analyser/granskning/