Det Centrale Almene Bygningsregister

Som et vigtigt led i det kommende centrale almene bygningsregister, DCAB, skal boligorganisationerne udfylde et interviewskema for hver bygningstype i den enkelte boligafdeling. Du kan udfylde og indberette her.

Her kan du som boligorganisation udfylde og indberette interviewskema med informationer om afdelinger og bygningstyper til brug for den eksterne granskning.

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

Hvad skal indberettes - og hvornår skal det ske?

Boligorganisationerne skal senest 1. december 2020 udfylde og indberette interviewskemaerne med informationer om:

 • Kontaktperson i boligorganisationen for den enkelte afdeling.
 • Antal bygningstyper i den enkelte afdeling.

Boligorganisationerne skal senest 1. april 2021 udfylde og indberette interviewskemaerne med informationer om:

 • Oprette og navngive bygningstyper, og tilknytte bygningerne til de oprettede bygningstyper
 • Indbygningsår for de 20 udvalgte bygningsdele for hver bygningstype.
 • Oplysninger om tegningsmateriale, droneoverflyvning mv.
 • Upload af relevant tegningsmateriale mv.

Hvis man har angivet forkert antal bygningstyper efter indsendelse af del 1, så er der mulighed for tilretning ved kontakt til Landsbyggefonden.

Hvis man har behov for at få ændret kontaktoplysninger efter indsendelse af del 1, så er der mulighed for tilretning indtil 1. april 2020, ved kontakt til Landsbyggefonden.

Hvis en bygning er registeret forkert, skal man kontakte Landsbyggefonden.

Kontakter i Landsbyggefonden er Rasmus Kofoed Pedersen, rkp@lbf.dk, 3376 2121, og Henning Kjær Rasmussen, hkr@lbf.dk, 3376 2128.

Interviewskemaet tilgås med NemID medarbejdersignatur, hvor der er oprettet særskilte rettigheder til boligorganisationer, som skal tildeles den enkelte medarbejders NemID.

Læs mere i LBF-Orienterer her:

Få hjælp og vejledning i de forskellige vejledningsmaterialer, der findes nedenfor.

Mere om baggrunden

Til brug for det videre arbejde med den eksterne granskning har Landsbyggefonden udviklet et digitalt interviewskema.

Boligorganisationerne skal heri udfylde og indberette oplysninger til Landsbyggefonden om den enkelte afdeling og de forskellige bygningstyper, der er i afdelingen.

De udfyldte interviewskemaer er en forudsætning for, at granskningen mv. kan påbegyndes 1. april 2021.

Læs mere om granskning, DCAB, interviewskema mv. her: https://lbf.dk/analyser/granskning/

Her kan du som boligorganisation udfylde og indberette interviewskema med informationer om afdelinger og bygningstyper til brug for den eksterne granskning.

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

Hvad skal indberettes - og hvornår skal det ske?

Boligorganisationerne skal senest 1. december 2020 udfylde og indberette interviewskemaerne med informationer om:

 • Kontaktperson i boligorganisationen for den enkelte afdeling.
 • Antal bygningstyper i den enkelte afdeling.

Boligorganisationerne skal senest 1. april 2021 udfylde og indberette interviewskemaerne med informationer om:

 • Oprette og navngive bygningstyper, og tilknytte bygningerne til de oprettede bygningstyper
 • Indbygningsår for de 20 udvalgte bygningsdele for hver bygningstype.
 • Oplysninger om tegningsmateriale, droneoverflyvning mv.
 • Upload af relevant tegningsmateriale mv.

Hvis man har angivet forkert antal bygningstyper efter indsendelse af del 1, så er der mulighed for tilretning ved kontakt til Landsbyggefonden.

Hvis man har behov for at få ændret kontaktoplysninger efter indsendelse af del 1, så er der mulighed for tilretning indtil 1. april 2020, ved kontakt til Landsbyggefonden.

Hvis en bygning er registeret forkert, skal man kontakte Landsbyggefonden.

Kontakter i Landsbyggefonden er Rasmus Kofoed Pedersen, rkp@lbf.dk, 3376 2121, og Henning Kjær Rasmussen, hkr@lbf.dk, 3376 2128.

Interviewskemaet tilgås med NemID medarbejdersignatur, hvor der er oprettet særskilte rettigheder til boligorganisationer, som skal tildeles den enkelte medarbejders NemID.

Læs mere i LBF-Orienterer her:

Få hjælp og vejledning i de forskellige vejledningsmaterialer, der findes nedenfor.

Mere om baggrunden

Til brug for det videre arbejde med den eksterne granskning har Landsbyggefonden udviklet et digitalt interviewskema.

Boligorganisationerne skal heri udfylde og indberette oplysninger til Landsbyggefonden om den enkelte afdeling og de forskellige bygningstyper, der er i afdelingen.

De udfyldte interviewskemaer er en forudsætning for, at granskningen mv. kan påbegyndes 1. april 2021.

Læs mere om granskning, DCAB, interviewskema mv. her: https://lbf.dk/analyser/granskning/