Driftsstøtte

Med portalen kan du kommunikere digitalt med fonden, når ansøgningen er om renovering, boligsocial indsats, huslejestøtte eller kapitaltilførsel.

Hvad kan du her?

Driftsstoette.lbf.dk er en portal for samarbejdet mellem boligorganisationer og Landsbyggefonden. Via denne portal foregår samarbejdet om boligorganisationernes ansøgninger til Landsbyggefonden om driftsstøtte til renovering, huslejestøtte samt tilskud til boligsocial indsats med videre.