Evalueringsværktøj

Hvad kan du bruge Evalueringsværktøjet til?

Evalueringsværktøjet er et redskab til at evaluere det enkelte renoveringsprojekt og at vurdere det i forhold til bl.a. formål, proces og opnåede resultater. Værktøjet har til formål at styrke boligorganisationernes egen evaluering af renoveringsprojekterne med henblik på at lære af erfaringerne.

Se introduktionsfilmen om Evalueringsværktøjet her.

Læs LBF Orienterer om Evalueringsværktøj her.

Se webinar om Evalueringsværktøj her.

Læs artikel i LBF Magasin her.

Evalueringsredskabet baserer sig på et spørgeskema ved Skema A og Skema C, der skal udfyldes af boligorganisationen. Desuden indeholder evalueringen et separat spørgeskema til beboerne, der omhandler tilfredshed med bolig og boligområde.

Ved brug af selvbetjeningsløsningen er det muligt at sammenligne egne renoveringer ved skema A og C samt renoveringer på et aggregeret niveau, ud fra oplysninger i de fremsendte spørgeskemaer.

Evalueringsdata vises i figurer og tabeller, der kan downloades i en rapport.


Er der noget, vi kan hjælpe med?

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Særlig Driftsstøtte, Olav Kirchhoff, 3376 2120.