Indberetning af personer under oplæring

Almene boligorganisationer skal inden d. 29. september i år indberette til lærlingeindberetningen - det kan du gøre her.

Baggrund for en Lærlingeindberetning:

Med Grøn boligaftale 2020 blev det besluttet at mindst 14 pct. af de beskæftigede ved alment nybyggeri og renovering, som støttes af Landsbyggefonden, skal være lærlinge i praktik. Målsætningen har til formål at sikre, unge og voksne i håndværksfagene i fremtiden kan komme i oplæring.

Nye ændringer i udbudsloven og tilbudsloven gældende fra 1. juli 2022 betød, at ordregivere i deres kontrakter skal stille krav om anvendelse af "personer under oplæring" og ikke "lærlinge". Der er i udbudsloven og tilbudsloven oplistet en række tilfælde, hvor ordregiver kan undlade at stille krav om anvendelsen. 

Hvem skal indberette i systemet?

Alle nybyggerisager og renoveringsstøttesager vedr. tilsagnsrammen 2020-2026 skal løbende registrere antallet af personer under oplæring i årsværk under hele renoveringen og opførslen af alment nybyggeri. Den løbende registrering skal indberettes årligt til Landsbyggefonden i Lærlingeindberetningen. Registreringen påbegyndes, når nybyggeri – eller renoveringsstøttesagen har etableret en byggeplads og afsluttes ved aflevering af byggeriet. Det er boligorganisationernes ansvar at efterleve indberetningskravet.

Hvad skal indberettes i systemet?

Som boligorganisation skal du indberette nedenstående oplysninger til Landsbyggefonden via selvbetjeningsløsningen på den enkelte nybyggeri- og renoveringssag. I 2023 skal indberetningen senest ske d. 29. september:

  • Hvert år indberettes antallet af lærlinge i årsværk for det forgangne år.
  • Hvert år indberettes antallet af personer i anden oplæring i årsværk i det forgangne år.
  • Indtast den samlede håndværkerudgift inkl. byggeplads og moms for både den støttede og ustøttede del af helhedsplanen ved Skema B.
  • Byggefasens start- og sluttidspunkter.
  • Samarbejder man med andre virksomheder eller organisationer om en oplærings- og/eller beskæftigelsesindsats? Hvis ja, hvilke samarbejdspartnere har man?
  • Til den systematiske registrering af person under oplæring anbefales Byggeherreforeningens 'lærlingeplan'.

OBS. Indberetningen af personer under oplæring sker i to indberetningsgrupper; lærlinge og anden oplæring. Begge indberetningsgrupper medtælles i kravet om 14 % personer under oplæring.