Regnskabsdatabasen

Databasen er offentlig tilgængelig, og står derfor til rådighed for boligorganisationer, revisorer, kommuner, ministerier, administrationer, bestyrelser, beboere og andre med interesse i og brug for regnskabsmæssige data fra den almene boligsektor.

Hvad kan du bruge Regnskabsdatabasen til?

Landsbyggefondens regnskabsdatabase indeholder indberettede regnskaber for administrationsorganisationer, boligorganisationer, afdelinger, selvejende institutioner og friplejeboliger. Regnskaberne lægges i databasen i takt med, at de indberettes til Landsbyggefonden.

Databasen er senest blevet udvidet med en ny arkivfunktion. Arkivfunktionen gør det muligt at hente regnskaber fra boligorganisationer, afdelinger mv. fra 2001 til 2007. Regnskaberne er tilgængelige i sin helhed i PDF-format og kan åbnes, kopieres og printes.

Regnskabsdatabasen består således af fire søgedele: 

- Søg regnskabsdata - regnskabsdata udsøges vha. søgefunktioner
- Se et regnskab - regnskaber for 2008 og frem udsøges i sin helhed
- Arkiv – regnskaber for 2001-2007 udsøges i sin helhed
- Nøgletalskatalog – nøgletalstabeller dannes og udsøges

Databasen er offentligt tilgængelig, og står dermed til rådighed for boligorganisationer, revisorer, kommuner, ministerier, administrationer, bestyrelser, beboere og andre med interesse i og brug for regnskabsmæssige data fra den almene boligsektor. Adgang til databasen kræver ingen form for adgangskode, registrering eller konto.

Regnskabsdatabasen kan bl.a. anvendes til at udsøge hele regnskaber, oplysninger om enkelte konti eller nøgletalstabeller til brug for sammenligninger, benchmark mv. Det er således muligt for brugerne at få et hurtigt overblik over en række økonomiske nøgletal. Der er mulighed for at kopiere de udsøgte data til Excel, hvor der kan foretages yderligere bearbejdning af data.

Der er udarbejdet en udførlig brugervejledning med eksempler på søgninger mv. Brugervejledningen kan hentes nedenfor, eller i databasen under fanebladet Vejledning.