Statistik over ledige boliger

Her kan du se den aktuelle månedlige ledighedsstatistik og søge i ledighedsdatabasen.

Ledighedsstatistik

Ledighedsstatistikken indeholder dels den aktuelle månedlige statistik over ledige boliger i den almene boligsektor samt en database med mulighed for nemt og hurtigt at udsøge ledighedsdata. Der kan udsøges data om ledige boliger fra 2007 og frem. Data kan opgøres på regioner, kommuner, boligorganisationer og afdelinger. De seneste ledighedstal fremgår desuden på byggeafsnitsniveau. Data kan endvidere opgøres på boligtype, byggeriart, ledighedsperiode og ibrugtagelsesår.

Der vises 2 geografiske kort over hhv. de ledige boligers beliggenhed samt kommuner med over 2 % ledige boliger i den aktuelle måned.

Ledighedsstatistikken baseres fra 1. oktober 2015 på data fra boligportal/husleje-registret og erstatter den hidtidige månedlige indberetning af tomgangsledighed fra boligorganisationer, jf. LBF Orienterer nr. 691 af den 1. oktober 2015.

Udlejningssituation

Landsbyggefonden har i en årrække kvartalsvist undersøgt udlejningssituationen blandt 150 udvalgte boligorganisationer. Boligorganisationerne har indberettet deres vurderinger af udlejningssituationen til Landsbyggefonden. Med udgangen af 2015 er denne indberetning ophørt. Nedenfor er der link til indberetningerne fra boligorganisationerne.
Data om udlejningssituationen

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.