TotalØkonomi (Nybyggeri)

Log på hér, hvis din sag handler om nybyggeri. Handler din sag om renoveringsstøttesag, skal du logge ind på sagen via driftsstoette.lbf.dk.

Krav til totaløkonomiske overvejelser

I forbindelse med den nye ”Bekendtgørelse om støtte til almene boliger” gældende fra 1. januar 2010 er krav til totaløkonomiske vurderinger konkretiseret. Der henvises til kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 2009. 

Siden januar 1998 har der været krav om totaløkonomisk vurdering i forbindelse med nybyggeri. Der har været metodefrihed vedrørende dokumentation for de totaløkonomiske overvejelser.

I den nye bekendtgørelse stilles krav om brug af Landsbyggefondens totaløkonomimodel. Kravet gælder også renoveringssager støttet af Landsbyggefonden, jf. § 11 i fondens regulativ af 5. februar 2008 om støtte fra Landsbyggefonden til opretning m.v. (renoveringsstøtte-ordningen).

Vejledninger er integreret i systemet

Vejledninger og hjælpetekster til TotalØkonomi er integreret dette selvbetjeningssystem og vil fremkomme efter log-in.

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.