Trækningsret

Boligorganisationer kan søge om at anvende Trækningsretten til en lang række forbedringer og nyanskaffelse - fx solceller på taget, sammenlægning af lejligheder eller forskønnelse af udearealer. Ansøgningen foregår fuldt digitalt.

Hvad er Trækningsret?

Trækningsretten er en støtteordning i form af midler, som landets boligorganisationer sparer op i Landsbyggefonden – og som de kan ansøge om at trække ud igen. Boligorganisationen kan vælge at bruge Trækningsretten til arbejder, som den enkelte afdeling ikke umiddelbart kan finansiere på egen hånd.

De enkelte afdelinger skal løbende spare op til almindelige vedligehold og fornyelse. Trækningsretten kan anvendes til delvis finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder. Midlerne kan f.eks. anvendes i energiforbedringer af det eksisterende byggeri – og man bør have et overordnet fokus mod fremtidssikring af boligafdelingen.

Andel af pligtmæssige bidrag

Af de pligtmæssige bidrag overføres en andel til særlige konti med fortrinsrettigheder for de enkelte boligorganisationer. Det betyder, at de enkelte boligorganisationer i princippet indbetaler en andel til egen konto i Landsbyggefonden, hvorved de erhverver en trækningsret til at hjemtage midlerne, når der skal foretages større forbedrings- og opretnings-arbejder i afdelingerne.

Yderligere information

Se film om trækningsretten

Her kan du se en film om, hvad trækningsret er, og hvordan den virker:

Se film om egen trækningsret.