Åbne støttepuljer

Landsbyggefonden administrerer en række støtteordninger og støttepuljer. På denne side kan du se, hvilke støttepuljer, der er åbne for ansøgninger. Bemærk venligst de vejledende ansøgningsfrister. Hvis du vil læse mere om Landsbyggefondens støtteordninger, så kan du finde mere information i linket til højre. Nedenfor finder du støttepuljer, som administreres af Landsbyggefonden.

Aktuelle puljer

Åbne puljer med ansøgningsfrist.

Ansøg om tilskud til forsøg med bæredygtige løsninger (Grøn Boligaftale)

Der kan ansøges om støtte til udvikling og gennemførelse af forsøg med nye bæredygtige løsninger i almene renoveringer.

 

Ansøgningsfrist: 4. december

Ansøg om tilskud til forsøg med bæredygtige løsninger (Fonden for blandede byer)

Der kan ansøges om støtte til udvikling og gennemførelse af forsøg med nye bæredygtige løsninger i alment nybyggeri og renoveringer.

 

Ansøgningsfrist: 4. december

Ansøg om tilskud til forsøg med digitale løsninger (Grøn Boligaftale)

Der kan ansøges om støtte til udvikling og gennemførelse af forsøg med nye digitale løsninger, der fremmer kvaliteten og effektiviteten i forbindelse med bæredygtige løsninger i almene renoveringer.

 

Ansøgningsfrist: 4. december

Ansøg om Grundkøbslån til etablering af almene boliger (Fonden for blandede byer)

Der kan søges om lån til finansiering af en del af udgiften til køb af grunde. Grundene skal anvendes til etablering af almene boliger. Ansøgning sker gennem et digitalt ansøgningsskema, som indsendes via selvbetjeningsløsning 'Grundkøbslån'.

 

Ansøgningsfrist: d. 1. februar og d. 1. oktober

Løbende puljer

Løbende puljer er uden ansøgningsfrist.

Ansøg om ydelsesstøtte til bæredygtige løsninger (Grøn Boligaftale)

Der kan søges ydelsesstøtte til at afprøve, demonstrere og udvikle nye bæredygtige løsninger, hovedsageligt i forbindelse med renoveringssager, der i øvrigt er støttede.

 

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgninger

Ansøg om ydelsesstøtte til digitale løsninger (Grøn Boligaftale)

Der kan søges ydelsesstøtte til demonstrations- og forsøgsprojekter, som udvikler og udbreder nye digitale løsninger, hovedsageligt i forbindelse med renoveringssager, der i øvrigt er støttede.

 

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgninger

Ansøg om tilskud til tilpasning af ældres behov (Fonden for blandede byer)

Der kan ansøges om støtte til forsøgsprojekter med tilpasning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov.

 

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgninger

Ansøg om tilskud til rådgivnings- og forskningsinstitutioner (Grøn Boligaftale)

Der kan ansøges om støtte til eksterne rådgivnings- og forskningsinstitutioner i tilknytning til projekter, der støttes med investeringsrammemidler til bæredygtige eller digitale løsninger.

 

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgninger