Boligsociale indsatser - kort fortalt

Målet med boligsociale indsatser er at forebygge og afhjælpe, at udsatte, almene boligområder udvikler sig i en negativ retning. Dette hæfte er produceret af VIVE, og giver en introduktion til, hvad boligsociale indsatser er, hvilke udfordringer, de ofte har til formål at afhjælpe, og hvilke indsatser der rent faktisk virker. I teksten nedenfor ses fire gode eksempler på boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden.

Indsats: FRA FRAVÆR TIL FREMMØDE

Fokus på at mindske fraværet i skolen

Fravær i skolen har stor betydning for den enkelte elevs trivsel, tilknytning til klassen, indlæring, karakterer og fremtidsmuligheder i forhold til at komme ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

Forskning viser, at fravær i skolen typisk hænger sammen med en række sociale faktorer og at børnene i de udsatte boligområder generelt har et højere fravær i forhold til jævnaldrende børn, der bor andre steder.

På en skole i Randers førte indsatsen mod fravær til en reduktion i elevfraværet på 9. klassetrin. Fraværet gik fra 7,4 % til 3,3 % i perioden fra efterårsferien 2017 frem til vinterferien 2018.

I Randers har den boligsociale indsats i samarbejde med en lang række kommunale parter sat fokus på at få elevernes fravær i skolerne ned. Indsatsen mod fravær foregår i en koordineret indsats på mange niveauer på tværs af den boligsociale indsats, skoler, PPR  (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Randers kommune og frivillige foreninger.

Det tværfaglige fraværsteam rådgiver elever, forældre og skolelærere, og i klasserne laves der bl.a. makkerskabsordning og fremmøde-konkurrence for at give eleverne en fornemmelse af ansvar for hinanden.

Elever med særligt højt fravær tilbydes et rådgivning- og vejledningsforløb for at hjælpe dem i de udfordringer, der ligger bag det høje fravær.

For mere information om skolefravær i en boligsocial sammenhæng: 

VIVE Rapport

Indsats: JOBGUIDEN

Fokus på at få flere beboere i beskæftigelse

Tilbage i 2015 var der mange beboere i det almene boligområde Høje Kolstrup, der var langt fra arbejdsmarkedet og mange var på overførselsindkomster. Derfor blev det aftalt, at den boligsociale indsats skulle låne en virksomhedskonsulent fra Aabenraa Jobcenter, der sammen med de øvrige medarbejdere i indsatsen skulle give beboerne ekstra støtte i vejen mod arbejdsmarkedet. 

Resultater

2016

2017

2018

2019

Beboere kommet i ordinær beskæftigelse ved hjælp fra jobguiden pr. år

22

49

51

33

Beboere i jobrettede aktiviteter pr. år

42

76

53

40

Beboere i uddannelse eller opkvalificering pr. år

2

12

7

6

Resultatet af aftalen blev indsatsen kaldet ”Jobguiden”, som har hjulpet beboerne siden 2016. Jobguiden møder borgerne på deres hjemmebane og giver tæt opfølgning, håndholdt hjælp og sparring undervejs i processen med flere samtaler med den ledige i forhold til, hvad et normalt jobcenter kan tilbyde.

Jobguiden inddrager også andre, såsom den sociale vicevært og en sagsbehandler, der også er udlånt fra Aabenraa Jobcenter. Den kan desuden trække på det lokale virksomhedsnetværk, hvis der er brug for dette. Alt sammen for at hjælpe beboeren til at få en plads på arbejdsmarkedet.

Indsats: 17PLUS

Fokus på livsmestring, uddannelse og beskæftigelse

Overgangen fra ung til voksen kan være svær, og det er ikke altid ligetil at finde fodfæste i voksenlivet, som ofte er præget af mange udfordringer, muligheder og beslutninger. 

Det er særligt svært at finde vej, hvis ens egne forældre selv har svært ved at mestre voksenlivets udfordringer på konstruktiv måde.

Det har man taget konsekvensen af i den boligsociale indsats i boligområdet i Viby Syd, og lavet tilbuddet 17plus i samarbejde med en lang række kommunale fagpersoner.

Resultater i 2019

 

Antal unge i gennemsnit pr. åbningsaften i 17plus

37

 Unge, der er i fare for at stoppe på deres uddannelse, hjælpes via 17plus til at blive i uddannelsesforløbet

19

Unge uden for uddannelsessystemet påbegynder uddannelse - efter gentagne samtaler med fagpersonerne i 17plus

5

Kort fortalt er 17plus et voksenbemandet tilbud, med fokus på vejledning, støtte, læring, kompetenceudvikling og samvær.

17plus består af en række tilbud målrettet unge i alderen 16-24-år, som kan inddeles i to dele:
 

  • I den ene del af tilbuddet er der fokus på, at støtte unge, der oplever forskellige udfordringer, såsom at flytte hjemmefra, styre egen økonomi eller udfordringer med at leve imellem to kulturer med meget forskellige forventninger og krav til den unge.
  • Den anden del af tilbuddet har fokus på lektier, studievalg, fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse.

Herudover er det også vigtigt for at unge at have et sted, hvor de kan mødes med andre unge fra boligområdet, samtidig med at der er voksne tilstede.

Indsats: UNGE STEMMER

Fokus på entreprenørskab, personlig handlekraft og fremtidsmuligheder

Det kan være svært for unge mennesker at finde en god vej i livet med fokus på uddannelse og arbejdsmarkedet, hvis de ikke har forældre, der kan støtte dem. Derfor har den boligsociale indsats i Silkeborg valgt at sætte fokus på de unges styrker og potentialer ved at indgå i dialog med de unge, udvide deres livsverden og give dem perspektiver på egne drømme og handlemuligheder.

 36 unge har gennemført forløbet "Unge stemmer" i 2018 og 2019.

Den boligsociale indsats i Silkeborg har, med afsæt i ønsket om at arbejde kreativt og i samskabelse med de unge i lokalområderne, gennemført flere forløb med titlen ”Unge Stemmer”.

”Unge Stemmer” medvirker til at etablere et aktivt medborgerskab og demokrati hos de unge. Her har de unge mulighed for at finde deres egne stemmer, se nye muligheder for uddannelse og job, samt møde rollemodeller og inspiratorer.

Med afsæt i kreative metoder er der fokus på selvværd og handlekraft, og de unge bliver udfordret i deres selvforståelse og opnår kendskab til nye arenaer og perspektiver. I 2019 fik ”Unge Stemmer” Silkeborg Kommunes Kulturelle Iværksætterpris.

”Unge Stemmer” medvirker til at de unge udvikler en række kompetencer, som de kan bruge i deres fremtidige liv.