Landsdækkende evaluering af de boligsociale indsatser under 2011-14-midlerne

Hvad skal evalueres?

Evalueringen påbegyndes i august 2014 og forløber til august 2020. Formålet er at evaluere de boligsociale indsatser, herunder huslejenedsættelser, der modtager støtte fra 2011–2014 midlerne.

I evalueringen sættes der fokus på aktiviteter, der er målrettet:

  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Skolegang og uddannelse 
  • Forældrekompetencer og børns trivsel 
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet

Evalueringen skal overordnet tilvejebringe viden om:

  • De udvalgte aktiviteters effekter og resultater
  • Hvilke effektfulde arbejdsmetoder der anvendes i de udvalgte aktiviteter
  • Hvilke effektfulde udenlandske arbejdsmetoder der kan anvendes i det boligsociale arbejde i Danmark fremover

Ydermere skal evalueringen sætte fokus på effekterne af de gennemførte huslejenedsættelser i forhold til udlejningen af boliger og beboersammensætningen.

Afrapporteringens form

Afrapporteringen kommer bl.a. til at bestå af en række rapporter, forskningsoversigter, kortfattede hæfter, kurser for de boligsociale medarbejdere, oplæg i regi af Boligsocialtnet samt en stor afsluttende konference.

De første publikationer offentliggøres ved udgangen af 2015.

Hvem står bag evalueringen?

Evalueringen af de boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne gennemføres af et konsortium bestående af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Rambøll Management Consulting med Metropol som underleverandør.