Regulativ og vejledning for 2019-26-midlerne

Regulativ og vejledning for 2019-26-midlerne

Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i udsatte almene boligområder på baggrund af et regulativ og en vejledning. Regulativ og vejledning udarbejdes med udgangspunkt i en boligaftale, der sætter de overordnede rammer for, hvad Landsbyggefonden kan yde støtte til og under hvilke forudsætninger.

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Hent dokumenterne her:

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (2019-26-midlerne)

Vejledning til ansøgning om støtte til boligsociale indsatser (2019-26-midlerne)