Drejebogseksempel til webfilm

Denne vejledning kan du benytte som afsæt, når du i forbindelse med en renovering skal producere en webfilm til Landsbyggefonden.

Indhold

Vejledningen indeholder eksempler på de typiske sekvenser, der kan indgå i denne type webfilm, og til hver del er knyttet et videoeksempel, der illustrerer, hvordan en given sekvens kan udarbejdes. Af flere grunde ­ herunder især hensynet til den primære målgruppe ­ anbefales det kraftigt, at webfilmene ikke bliver længere end tre minutter. Opmærksomhed er kostbar og flygtig på nettet ­ og den kan meget vanskeligt fastholdes i længere til.

Indhold

Vejledningen indeholder eksempler på de typiske sekvenser, der kan indgå i denne type webfilm, og til hver del er knyttet et videoeksempel, der illustrerer, hvordan en given sekvens kan udarbejdes. Af flere grunde ­ herunder især hensynet til den primære målgruppe ­ anbefales det kraftigt, at webfilmene ikke bliver længere end tre minutter. Opmærksomhed er kostbar og flygtig på nettet ­ og den kan meget vanskeligt fastholdes i længere til.

Varighed: 5­–10 sekunder.

1. Anslag

Anslagets funktion er at give seeren mulighed for hurtigt at forstå rammen for den aktuelle renovering ­ hvor brænder det særligt på!? Anslaget kan eksempelvis være en panorering over landskab eller bygninger, så seeren har en fornemmelse af omgivelserne for projektet. I mange tilfælde kan voice overen startes allerede i anslaget, hvilket gør overgangen til introduktionen mere glidende. Voice overen kan indtales af en fortæller, der er til stede igennem hele filmen, eller det kan være en enkeltstående udtalelse fra et interview med en særlig god pointe. Begge dele har til funktion at sætte den aktuelle problematik (skildret i hele filmen) på spidsen. Varighed: 5­–10 sekunder.

Video eksempel

1. Anslag

Anslagets funktion er at give seeren mulighed for hurtigt at forstå rammen for den aktuelle renovering ­ hvor brænder det særligt på!? Anslaget kan eksempelvis være en panorering over landskab eller bygninger, så seeren har en fornemmelse af omgivelserne for projektet. I mange tilfælde kan voice overen startes allerede i anslaget, hvilket gør overgangen til introduktionen mere glidende. Voice overen kan indtales af en fortæller, der er til stede igennem hele filmen, eller det kan være en enkeltstående udtalelse fra et interview med en særlig god pointe. Begge dele har til funktion at sætte den aktuelle problematik (skildret i hele filmen) på spidsen. Varighed: 5­–10 sekunder.

Video eksempel

Varighed: 10­-20 sekunder.

2. Introduktion

I introduktionen skal seeren sættes ind i kernen af udfordringen i det aktuelle projekt. Her handler det primært om at give seeren motivation og incitament til at blive hængende ved webfilmen. Her uddybes og konkretiseres beskrivelsen af udfordringen ved projektet, som jo allerede blev berørt i anslaget. Forklaringen foretages ofte af en fortæller, der går igen gennem hele webfilmen. Fortælleren kan være til stede på disse videooptagelser eller blot figurere som en voice over. Mens fortælleren forklarer, kan der krydsklippes til før­billeder, til opdagelser af ”problemet” eller til andre relevante optagelser.

Video eksempel

2. Introduktion

I introduktionen skal seeren sættes ind i kernen af udfordringen i det aktuelle projekt. Her handler det primært om at give seeren motivation og incitament til at blive hængende ved webfilmen. Her uddybes og konkretiseres beskrivelsen af udfordringen ved projektet, som jo allerede blev berørt i anslaget. Forklaringen foretages ofte af en fortæller, der går igen gennem hele webfilmen. Fortælleren kan være til stede på disse videooptagelser eller blot figurere som en voice over. Mens fortælleren forklarer, kan der krydsklippes til før­billeder, til opdagelser af ”problemet” eller til andre relevante optagelser.

Video eksempel

Varighed: 60­-90 sekunder.

3. Optrapning

Her skal forventningen til det færdige resultat optrappes. Den historie, der er blevet sat i gang i introduktionen, kan drives frem ved hjælp af interviews med fagpersoner, eksperter eller beboere. Interviewene kan fokusere på, hvad ændringerne kommer til at betyde på et personligt eller et fagligt plan. Dette kan understøttes med krydsklip til optagelser af det igangværende arbejde eller til andre relevante optagelser. Optrapningen er den længste del af webfilmen, da det er her, centrale dele af den egentlige historie skal fortælles.

Video eksempel 1
Video eksempel 2

3. Optrapning

Her skal forventningen til det færdige resultat optrappes. Den historie, der er blevet sat i gang i introduktionen, kan drives frem ved hjælp af interviews med fagpersoner, eksperter eller beboere. Interviewene kan fokusere på, hvad ændringerne kommer til at betyde på et personligt eller et fagligt plan. Dette kan understøttes med krydsklip til optagelser af det igangværende arbejde eller til andre relevante optagelser. Optrapningen er den længste del af webfilmen, da det er her, centrale dele af den egentlige historie skal fortælles.

Video eksempel 1
Video eksempel 2

Varighed: 20­-40 sekunder.

4. Forløsning

I denne del af webfilmen forløses spændingen, og løsningen præsenteres. Altså præsenteres eksempelvis de aktuelle forbedringer ­ og især effekten heraf opsummeres. Det kan være fortælleren eller en udtalelse fra et beboerinterview, der forløser spændingen (dvs. hvad er der opnået?, hvad skete der så?, hvad har det betydet?). Samtidig kan der vises videooptagelser af det færdige byggeri eller klip, der passer til opsummeringen.

Video eksempel

4. Forløsning

I denne del af webfilmen forløses spændingen, og løsningen præsenteres. Altså præsenteres eksempelvis de aktuelle forbedringer ­ og især effekten heraf opsummeres. Det kan være fortælleren eller en udtalelse fra et beboerinterview, der forløser spændingen (dvs. hvad er der opnået?, hvad skete der så?, hvad har det betydet?). Samtidig kan der vises videooptagelser af det færdige byggeri eller klip, der passer til opsummeringen.

Video eksempel

Varighed: 10­-20 sekunder.

5. Udtoning

I udtoningen kan der eventuelt indgå en tekstuel opsummering af projektet. Centrale fakta og anden information, der ikke indgik i filmens interviews kan også vises her, hvis det vurderes at have stor betydning for filmens budskab. Udtoningen kan også bestå at optagelser som tilsvarer anslaget – dvs. eksempelvis panoreringer over landskaber og byggerier. Til sidst vises eventuelle rulletekster, logoer, ”tak til”, ”produceret for” eller lignende.

Video eksempel

5. Udtoning

I udtoningen kan der eventuelt indgå en tekstuel opsummering af projektet. Centrale fakta og anden information, der ikke indgik i filmens interviews kan også vises her, hvis det vurderes at have stor betydning for filmens budskab. Udtoningen kan også bestå at optagelser som tilsvarer anslaget – dvs. eksempelvis panoreringer over landskaber og byggerier. Til sidst vises eventuelle rulletekster, logoer, ”tak til”, ”produceret for” eller lignende.

Video eksempel

Opsamling

Her kan du finde Landsbyggefondens notat om rammer for afrapportering af renoveringsstøttesager i form af webfilm (link). Bemærk at disse videoeksempler ikke mejsler i granit, hvordan en webfilm bør udformes ­ der er tale om inspiration, frem for diktat. Eksemplerne peger alene på, hvilke konkrete elementer, der typisk kan indgå, og hvordan processen kan gribes an.

Opsamling

Her kan du finde Landsbyggefondens notat om rammer for afrapportering af renoveringsstøttesager i form af webfilm (link). Bemærk at disse videoeksempler ikke mejsler i granit, hvordan en webfilm bør udformes ­ der er tale om inspiration, frem for diktat. Eksemplerne peger alene på, hvilke konkrete elementer, der typisk kan indgå, og hvordan processen kan gribes an.