Guide til produktion af webfilm

Guide til produktion af webfilm

Vejledningen her er udformet til jer, der har modtaget tilsagn om renoveringsstøtte fra Landbyggefonden – siden 2013 har der nemlig fulgt et krav om afrapportering i form af webfilm med tilsagnet. Denne vejleding klæder jer på til at indlede en god og konstruktiv dialog med producenten af filmen. Hvad er vigtigt at få med og i hvilken rækkefølge?

Selve omdrejningspunktet for fortællingen i den konkrete webfilm, fastlægger I selv. Det kan være skildringer af renoveringsprocessen før, under eller efter. Det kan være et punktnedslag i ét aspekt af renoveringen. Det kan være en fortælling, der udgraver og belyser netop dén problemstilling, der er gældende i dit område – mulighederne er uendelige. 

Vejledningen er fuld af en lang række tips og detaljer om selve produktionen – her skal bare fremhæves tre centrale budskaber, der er afgørende for en vellykket produktion:

1.: Prioritér manuskriptfasen højt

Brug rigeligt med tid og energi på denne indledende fase. Hvad er det for en historie, webfilmen skal fortælle? Hvad budskabet? Den stærkt anbefalede maksimale spilletid på tre minutter er meget lang tid på nettet, og der skal investeres masser af energi og knofedt i at konstruere et manuskript, der kan holde seeren fanget helt til webfilmens sidste billede.

2.: Tænk roller ind i filmen

Tænk som en journalist, når filmen skal tilrettelægges. Hvilke roller skal besættes, for at historien bliver fortalt effektivt og interessant. Det kan sandsynligvis være en god idé at inddrage en beboer fra området, der giver kød og blod til problemstillingen. Måske kunne det også være interessant at tale med en ekspert eller autoritet? Måske forretningsføreren i boligområdet? Måske en ansvarlig lokalpolitiker?

3.: Sørg for, at lyd og billede er i top

Webfilmene skal have en plads på både den aktuelle boligorganisations og på Landsbyggefondens hjemmeside – og eventuelt kunne benyttes i andre officielle sammenhænge. Derfor skal både billede, lyd og klipning være i semi-professionel eller professionel kvalitet.

Lidt om økonomi

Beløbsrammen for produktionen af webfilmen er 35.000,- (inkl. moms) – disse udgifter skal være indregnet i budgettet, der danner grundlag for skema A. Rimelige udgifter efter fondens anvisninger medtages i skema B/C. Med andre ord afholdes udgiften altså over sagen.

Guide til produktion af webfilm

Vejledningen her er udformet til jer, der har modtaget tilsagn om renoveringsstøtte fra Landbyggefonden – siden 2013 har der nemlig fulgt et krav om afrapportering i form af webfilm med tilsagnet. Denne vejleding klæder jer på til at indlede en god og konstruktiv dialog med producenten af filmen. Hvad er vigtigt at få med og i hvilken rækkefølge?

Selve omdrejningspunktet for fortællingen i den konkrete webfilm, fastlægger I selv. Det kan være skildringer af renoveringsprocessen før, under eller efter. Det kan være et punktnedslag i ét aspekt af renoveringen. Det kan være en fortælling, der udgraver og belyser netop dén problemstilling, der er gældende i dit område – mulighederne er uendelige. 

Vejledningen er fuld af en lang række tips og detaljer om selve produktionen – her skal bare fremhæves tre centrale budskaber, der er afgørende for en vellykket produktion:

1.: Prioritér manuskriptfasen højt

Brug rigeligt med tid og energi på denne indledende fase. Hvad er det for en historie, webfilmen skal fortælle? Hvad budskabet? Den stærkt anbefalede maksimale spilletid på tre minutter er meget lang tid på nettet, og der skal investeres masser af energi og knofedt i at konstruere et manuskript, der kan holde seeren fanget helt til webfilmens sidste billede.

2.: Tænk roller ind i filmen

Tænk som en journalist, når filmen skal tilrettelægges. Hvilke roller skal besættes, for at historien bliver fortalt effektivt og interessant. Det kan sandsynligvis være en god idé at inddrage en beboer fra området, der giver kød og blod til problemstillingen. Måske kunne det også være interessant at tale med en ekspert eller autoritet? Måske forretningsføreren i boligområdet? Måske en ansvarlig lokalpolitiker?

3.: Sørg for, at lyd og billede er i top

Webfilmene skal have en plads på både den aktuelle boligorganisations og på Landsbyggefondens hjemmeside – og eventuelt kunne benyttes i andre officielle sammenhænge. Derfor skal både billede, lyd og klipning være i semi-professionel eller professionel kvalitet.

Lidt om økonomi

Beløbsrammen for produktionen af webfilmen er 35.000,- (inkl. moms) – disse udgifter skal være indregnet i budgettet, der danner grundlag for skema A. Rimelige udgifter efter fondens anvisninger medtages i skema B/C. Med andre ord afholdes udgiften altså over sagen.