Landsbyggefondens statistikker og analyser

Landsbyggefonden udarbejder en række rapporter, analyser og undersøgelser, der giver overblik over udviklingen i den almene boligsektor.

Datagrundlag

Landsbyggefonden indsamler gennem indberetninger fra de almene boligorganisationer og diverse forskningsprojekter en stor mængde data om blandt andet regnskaber, husleje, beboere etc.

Center for Almen Analyse

I Landsbyggefondens Center for Almen Analyse bliver data behandlet af en række økonomer og regnskabskonsulenter.

Statistikker, analyser og undersøgelser

Udgivelserne har til formål at bidrage til at udbygge referencerammen for egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammenligning, benchmark og effektivitetsopfølgning.