Kursregulering. Ændring af driftsbekendtgørelsen

Print

Print Print icon

Her kan du downloade Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (BEK nr 1247 af 05/09/2022).

Der henvises til Landsbyggefonden Orienterer nr. 918 af 6. september 2022.