Nye foranstaltninger omkring genhusning

Den aktuelle situation med Corona-virus (Corvid-19) kan skabe vanskeligheder for gennemførelse af renoveringsstøttesager. I de fleste større renoveringsstøttesager er der allerede indarbejdet et genhusningsprogram. Fonden er imidlertid bekendt med, at der i visse renoveringssager uden genhusning er opstået udfordringer i forbindelse med Corvid-19, når håndværkere i forbindelse med renoveringen eventuelt skal ind i de enkelte boliger. I forhold til ældre og svækkede beboere i risikogruppen skal kontakten med potentielle smittebærere minimeres, og desuden kan der være udsatte beboere præget af stor ængstelighed, som der også må tages det fornødne hensyn til.

På den baggrund gøres opmærksom på, at fonden i denne særlige situation vil stille sig positivt overfor lokale genhusningsløsninger, hvor udsatte beboergrupper genhuses f.eks. i ledige hotelværelser. Rimelige udgifter i forbindelse med denne særlige Corona-genhusning kan efter aftale med fonden dækkes indenfor renoveringsstøttesagen, og det forudsættes, at disse særlige foranstaltninger kan forløbe frem til medio juni 2020.

Fonden søger med direkte henvendelse til en række boligorganisationer med igangværende renoveringsstøttesager at afklare behovet for foranstaltning vedrørende Corona-genhusning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Den aktuelle situation med Corona-virus (Corvid-19) kan skabe vanskeligheder for gennemførelse af renoveringsstøttesager. I de fleste større renoveringsstøttesager er der allerede indarbejdet et genhusningsprogram. Fonden er imidlertid bekendt med, at der i visse renoveringssager uden genhusning er opstået udfordringer i forbindelse med Corvid-19, når håndværkere i forbindelse med renoveringen eventuelt skal ind i de enkelte boliger. I forhold til ældre og svækkede beboere i risikogruppen skal kontakten med potentielle smittebærere minimeres, og desuden kan der være udsatte beboere præget af stor ængstelighed, som der også må tages det fornødne hensyn til.

På den baggrund gøres opmærksom på, at fonden i denne særlige situation vil stille sig positivt overfor lokale genhusningsløsninger, hvor udsatte beboergrupper genhuses f.eks. i ledige hotelværelser. Rimelige udgifter i forbindelse med denne særlige Corona-genhusning kan efter aftale med fonden dækkes indenfor renoveringsstøttesagen, og det forudsættes, at disse særlige foranstaltninger kan forløbe frem til medio juni 2020.

Fonden søger med direkte henvendelse til en række boligorganisationer med igangværende renoveringsstøttesager at afklare behovet for foranstaltning vedrørende Corona-genhusning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen