Støtte

Boligorganisationer kan søge støtte til renovering, huslejenedsættelse og boligsocial indsats.

Kontakt

Landsbyggefonden
Telefon: 33 76 20 00
Landsbyggefonden
Telefon: 33 76 20 00