Valgdeltagelse i den almene boligsektor

Landsbyggefonden har i samarbejde med valgforsker Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opgjort de almene beboeres deltagelse ved de tre seneste valg i Danmark. Opgørelsen viser, at knap 75 % af de almene stemmeberettigede beboere stemte til folketingsvalget i 2019, medens knap 52 % og 58 % stemte til Europaparlamentsvalget i 2019 og Kommunalvalget i 2017.

Opgørelsen viser, at knap 75 % af de almene stemmeberettigede beboere stemte til folketingsvalget i 2019, medens knap 52 % og 58 % stemte til Europaparlamentsvalget i 2019 og Kommunalvalget i 2017.

Valgmønstret minder om resten af befolkningen, hvor stemmeprocenten er højst ved folketingsvalg og lavest ved Europaparlamentsvalget.

Andelen af stemmeberettigede almene beboere var højst ved kommunalvalget i 2017 med 93 % og lavest med knap 76 % til Folketingsvalget 2019. Stemmeprocenten er lavere hos de almene beboere sammenlignet med resten af befolkningen. Beboersammensætningen i den almene den almene boligsektor har betydning for valgdeltagelsen. Der er ligeledes geografiske forskelle i valgdeltagelsen.

Valgdeltagelse indgår bl.a. som en boligsocial indikator for bevillingsperioden 2019-26 og kan hentes på helhedsplansniveau i Landsbyggefondens selvbetjeningsplatform Boligsociale Data til brug for medlemmer af bestyrelser for boligsociale indsatser. Oplysningerne om valgdeltagelse på afdelingsniveau vil være tilgængelige i selvbetjeningsplatformen Beboerdata i starten af 2021.