Afdelingsbestyrelser i den almene boligsektor 2011-2019

I 2019 har 74% af alle almene boligafdelinger en afdelingsbestyrelse. Andelen af boligafdelinger med afdelingsbestyrelse er steget svagt siden 2011.

Langt de fleste boligafdelinger med flere end 200 boliger har en afdelingsbestyrelse, medens knap 50 pct. af afdelinger med 15 boliger og derunder har en afdelingsbestyrelse. Andelen af afdelingsbestyrelser er højst i de almene boligafdelinger i Region Hovedstaden og lavest i Region Nordjylland.

Landsbyggefondens temastatistik opgør antallet af boligafdelinger, der har en afdelingsbestyrelse 2011-2019. Opgørelsen af afdelingsbestyrelser er baseret på udtræk fra Almenstyringsdialog.dk. Oplysningen om afdelingsbestyrelser indgår i dokumentationspakken til brug for den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.